Akredytacja w Laboratorium Mikrospektroskopii

 

Zakończone zostały etapy od 1 do 3 wdrażania sytemu zarządzania według normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005+AC:2007+Ap1:2007 i wymagań PCA w Środowiskowym Laboratorium Mikrospektroskopii w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk.

Środowiskowe Laboratorium Mikrospektroskopii wraz z Zapleczem Technicznym wdraża akredytowany system zarządzania związany z procedurami pomiarowymi oznaczania zawartości β-karotenu w próbkach roślinnych oraz oznaczania β-karotenu w próbkach spożywczych.

Wróć

Więcej...