NanoFun

Celem projektu NanoFun jest stworzenie Krajowego Laboratorium Multidyscyplinarnego Nanomateriałów Funkcjonalnych o strukturze zapewniającej synergiczny rozwój badań prowadzących do potencjalnych wdrożeń w bionanotechnologii, mikrofluidyce, medycynie i ochronie środowiska.

Projekt jest realizowany przez konsorcjum naukowo-przemysłowe NanoBioGeo w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.2. Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych.

Okres realizacji: 2008 - 2014
Budżet: 54 135 857.08 PLN
EFRR: 46 015 478.52 PLN 

Aktualności

Badania

Cern
  • Ultraszybkie mikroprzepływy
  • Biotechnologia komórkowa i środowiskowa dla rolnictwa, bioremediacji i medycyny
  • więcej...