Zarządzanie NanoFun


Koordynatorzy merytoryczni projektu

  • dr Jerzy Trzciński, Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego
  • dr hab. Anna Niedźwiecka, Instytut Fizyki PAN; Zakład Biofizyki Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego


Komitet sterujący

  • prof. dr hab. Andrzej Kozłowski, Dziekan Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego
  • prof. nadzw. dr hab. Andrzej Dziembowski, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN; Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
  • dr hab. Anna Niedźwiecka, Instytut Fizyki PAN; Zakład Biofizyki Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
  • dr Jerzy Trzciński, Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego