Biuro NanoFun


Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Żwirki i Wigury 93, 
pokój P 131
02-089 Warszawa

tel. +48 (22) 55 40 516
fax. +48 (22) 55 40 001
e-mail: nanofun@uw.edu.pl


Kierownik administracyjny
mgr Marcin Mikulski marcin.mikulski@uw.edu.pl


Asystentka
mgr Katarzyna Biernat-Pilarska katarzyna.biernat-pilarska@uw.edu.pl

 
Biuro promocji
mgr Sabina Lewińska
Instytut Fizyki PAN
Al. Lotników 32/46 pokój 107/B10
02-668 Warszawa
 
tel. +48 (22) 1163372