Publikacje naukowe laboratoriów NanoFun

 

W wysoko notowanych międzynarodowych czasopismach naukowych ukazała się obszerna seria publikacji opartych o wyniki badań otrzymanych w laboratoriach NanoFun. Zapraszamy do śledzenia naszej listy publikacji na bieżąco, gdyż powiększa się ona z miesiąca na miesiąc.

 

 


 

14.02.2018

Ten rok ropoczynamy publikacją dr. Remigiusza Worcha ze Środowiskowego Laboratorium Mikrospektroskopii w IF PAN. Artykuł o tytule Charged N-terminus of Influenza Fusion Peptide Facilitates Membrane Fusion ukazał się w czasopiśmie International Journal of Molecular Sciences. link

 


 

10.07.2017

Praca biofizyków z  Środowiskowym Laboratorium Ultrawirowania Analitycznego o tytule Characterization of the molecular chaperone ClpB from the pathogenic spirochaete Leptospira interrogans został opublikowana w czasooiśmie PlosOne. Gratulujemy! link

 


 

26.05.2017

Pierwszy tegoroczny sukces naukowców z Pracowni Preparatyki próbek PPMS. Publikacja Structural, spectral and magnetic properties of Ni(II), Co(II) and Cd(II) compounds with imidazole derivatives and silanethiolate ligands, której współautorem jest dr Natalia Nedelko ukazała się w czasopiśmie CrystEngComm. link

 


 

04.2017

Paleobiolodzy gonią geologów! Praca grupy prof. Jarosława Stolarskiego z Środowiskowego Laboratorium Mikrotomografii ukazała się w czasopiśmie Geology link

 


 

10.02.2017

Ten rok rozpoczynają geolodzy z Laboratorium Cryo-SEM. Artykuł Towards a Better Understanding of the Origins of Microlens Arrays in Mesozoic Ophiuroids and Asteroids ukazał się w czasopiśmie Evolutionary Biology! link

 


 

3.12.2016

Rok 2016 kończymy pracą, autorstwa dr Joanny Grzyb ze Środowiskowego Laboratorium Mikrospektroskopii w IF PAN, o tytule "Quantum dots use both LUMO and surface trap electrons in photoreduction process" opublikowaną w czasopiśmie Journal ofLuminescence. Gratulujemy! link

 


 

5.11.2016

Zawiadamiamy o kolejnym sukcesie dr. Remigiusza Worcha ze Środowiskowego Laboratorium Mikrospektroskopii w IF PAN. Praca pt. "Three conserved C-terminal residues of influenza fusion peptide alter its behavior at the membrane interface" została opublikowana w czasopiśmie Biochimica et Biophysica Acta. Gratulacje dla autorów! link

 


 

2.11.2016

Pragniemy się pochwalić ogromnym sukcesem NanoFunowych Paleobiologów!!


Grupa prof. Jarosława Stolarskiego ze Środowiskowych Laboratoriów Miokrotomografii oraz Mikroskopii Katodoluminescencyjnej opublikowała znakomity artykuł pt. "Photosymbiosis and the expansion of shallow-water corals" w czasopiśmie SCIENCE ADVANCES.

 

Jakość artykułu została doceniona poprzez umieszczenie artykułu na czołówce storny internetowej wydawcy!!!

 

templates/nanofun/documents/Notatki_prasowe/Male_zrzuty_www/science-www-palobiolodzy.png


Cieszymy się niezwykle z ich sukcesu, gratulujemy i trzymamy kciuki za kolejne.

 

 


 

30.09.2016

ZAchęcamy do zapoznania się z artykułem pt. "Structural Dynamics of the Vimentin Coiled-coil Contact Regions Involved in Filament Assembly as Revealed by Hydrogen-Deuterium Exchange". Dzieło grupy prof. Dadleza z IBB ukazało się w THE JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY link

Gratulujemy!


 

13.09.2016

Laboratorium Cryo-SEM rozkręca się! Ukazała się koleja praca tej grupy naukowców. Tym razem w czasopiśmie Nanomaterials  link

Gratulujemy!


 

22.07.2016

W wakacyjnym sezonie zachęcamy do przeczytania najnowszej pracy, paleobiologów z grupy prof. Jarosława Stolarskiego z IP PAN, o tytule "Diagenesis of echinoderm skeletons: Constraints on paleoseawater Mg/Ca reconstructions". Artykuł ten ukazał się w czasopiśmie Global and Planetary Change i jest dostępny pod tym linkiem.

 


 

6.07.2016

W czasopiśmie PLOS One ukazała się praca, autorstwa dr. Remiguiusza Worcha ze Środowiskowego Laboratorium Mikrospektroskopii w IF PAN, o tytule: "New Insight into Metal Ion-Driven Catalysis of Nucleic Acids by Influenza PA-Nter". Z treścią pracy można zapoznanć się tutaj link.

 


 

27.06.2016

Wkacyjny klimat rozpoczynamy z artykułem grupy prof. Cieplaka o tytule "The volume of cavities in proteins and virus capsids" z czasopisma Proteins. link

 


 

28.05.2016

Praca pt. "Hydrophilic colloidal quantum dots with long peptide chain coats" autorstwa badaczy ze Środowiskowego Laboratorium Mikrospektroskopii w IF PAN ukazała się w czasopiśmie Colloids and Surfaces B: Biointerfaces. Większość pomiarów zaprezentowanych w tej pracy została wykonana przy zostosowania aparatury zakupionej z projektu NanoFun, dlatego też zachęcamy do zapoznania się z treścią pracy. link

 


 

18.05.2016

Praca pt. "Merging scleractinian genera: the overwhelming genetic similarity between solitary Desmophyllum and colonial Lophelia" współautorstwa prof. Jarosława Stolarskiego z IP PAN ukazała się w czasopiśmie BMC Evolutionary Biology. link

 

 


 

5.04.2016

Niedługo po póżnym debiucie Laboratorium Cryo-SEM ukazała się koleja praca tej grupy naukowców. Tym razem w czasopiśmie Ecotoxicology and Environmental Safety link Gratulujemy!


 

23.02.2016

Środowiskowe Laboratorium Ultraszybkich Urządzeń Mikroprzepływowych we współpracy z Środowiskowym Laboratorium Ultrawirowania Analitycznego opublikowało pracę pt. "How can macromolecular crowding inhibit biological reactions? The enhanced formation of DNA nanoparticles?" w czasopiśmie Scientific Reports. link

 


 

11.01.2016

Nowy Rok 2016 rozpoczynają paleobiolodzy z grupy prof. Jarosława Stolarskiego. Publikacja pt. "Fine-Scale Skeletal Banding Can Distinguish Symbiotic from Asymbiotic Species among Modern and Fossil Scleractinian Corals" ukazała się w czasopiśmie PLOS ONE. Serdecznie gratulujemy autorom i życzymy kolejnych sukcesów! link

 


 

2.12.2015

Rok 2015 zamyka publikacja dr. Remigiusza Worcha ze Środowiskowego Laboratorium Mikrospektroskopii. Artykuł o tytule "Translocation of 5′ mRNA cap analogue — peptide conjugates across the membranes of giant unilamellar vesicles"ukazał się w czasopiśmie Biochimica et Biophysica Acta. Serdecznie gratulujemy biofizykom z IF PAN tegorocznych osiągnięć i życzymy aby kolejny rok był jeszcze bardziej owocny! link

 


 

25.11.2015

Najnowsza publikacja dr Joanny Grzyb ze Środowiskowego Laboratorium Mikrospektroskopii ukazała się w czasopiśmie BCM Plant Biology. Praca pt.: "The effect of UV-B on Arabidopsis leaves depends on light conditions after treatment" zawiera wyniki badań uzyskane dzięki aparaturze zakupionej z funduszy projektu NanoFun. link

 


 

16.10.2015

Póżny debiut Laboratorium Cryo-SEM!! Praca Andrzeja Borkowskiego "Interaction of Gram-Positive and Gram-Negative Bacteriawith Ceramic Nanomaterials Obtained by Combustion Synthesis – Adsorption and Cytotoxicity Studies" została zaakceptowana przez czasopismo Polish Journal of Microbiology. link


 

3.09.2015

W czasopiśmie Journal of The American Society for Mass Spectrometry ukazała się praca pt. "New Insights into Active Site Conformation Dynamics of E. coli PNP Revealed by Combined H/D Exchange Approach and Molecular Dynamics Simulations" zawierająca wyniki wspólnych badań grup badawczych z Laboratoriów Proteomiki Strukturalnej w IBB oraz Ultrawirowania Analitycznego na UW. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do lektury, a autorom serdecznie gratulujemy sukcesu i życzymy kolejnych.  link

 


 

15.08.2015

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszą publikacją grupy profesora Danka Elbauma ze  Środowiskowego Laboratorium Mikrospektroskopii. Praca pt.: "Upconverting/magnetic: Gd2O3:(Er3+,Yb3+,Zn2+) nanoparticles for biological applications: effect of Zn2+ doping" ukazała się w czaspiśmie RSC Adv., 2015,5, 78361-78373 link

 


 

14.07.2015

W czasopiśmie BMC Cancer ukazała się praca pt."Expression of pre-selected TMEMs with predicted ER localization as potential classifiers of ccRCC tumors", której autorami są biolodzy z grupy prof. Joanny Wesoły ze Środowiskowego Laboratorium Analizy Genomu. Autorom składamy gratulacje, a czytelników zachęcamy do zapoznania się z treścią artykułu. (link do publikacji) 

13.07.2015

Naukowcy ze Środowiskowego Laboratorium Mikrospektroskopii nie zwalniają obrotów, a jako dowód prezentują kolejną znakomitą publikację. Artykuł pt. "Photoreduction of natural redox proteins by CdTe quantum dots is size-tunable and conjugationindependent", autorstwa dr Joanny Grzyb i dr. Remigiusza Worcha, ukazał się w czasopiśmie RSC Advances. (link do publikacji)

 


 

21.05.2015

Przeglądowy artukł na temat ultrawirowania analitycznego, którego współautorami są biofizycy ze  Środowiskowego Laboratorium Ultrawirowania Analitycznego na UW ukazał się w renomowanym czasopiśmie PlosOne. Gratulujemy! link


 

25.03.2015

Grupa naukowa profesora Jarosława Stolarskiego z Instytutu Paleobiologii PAN może pochwalić się kolejnym znakomitym artykułem. Praca pt. "Fossil corals as an archive of secular variations in seawater chemistry since the Mesozoic", do której badania przeprowadzono w nanofunowych laboratoriach w IP PAN, ukazała się w czasopiśmie Geochimica et Cosmochimica Acta. Wszystkich odwiedzających naszą stronę zapraszamy do zapoznania się z treścią pracy, a autorom sredecznie gratulujemy. (link do publikacji) 

20.03.2015

Praca pt. "Magnetic properties and magnetocaloric effect in La0.7Sr0.3-xBixMnO3 manganites" fizyków z Pracowni Preparatyki Próbek PPMS ukazała się w międzynarodowym czasopiśmie Journal of Alloys and Compounds. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! link

 


 

01.02.2015

W czasopiśmie Acta Physica Polonica A ukazała się publikacja pt. "Magnetic and Structural Study of (ZnTe)/Co Core-Shell Nanowires Grown by Molecular Beam Epitaxy" prezentująca m.in. wyniki badań otrzymane w Pracowni Preparatyki Próbek PPMS. Autorom gratulujemy i zachęcamy do zapoznania się z treścią artykułu. (link do publikacji) 

19.12.2014

Środowiskowe Laboratorium Analizy Genomu z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu może pochwalić się kolejnym opublikowanym osiągnięciem w dziedzinie genetyki. Praca pt. "The liverwort Pellia endiviifolia shares microtranscriptomic traits that are common to green algae and land plants" ukazała się w czasopiśmie New Phytologist. Naukowcom gratulujemy udanego zakończenia mijającego 2014 roku i życzmy dalszych sukcesów, a wszystkich zainteresowanych zachęcamy do lektury. (link do publikacji)

 


 

31.11.2014

Minęło zaledwie kilka dni od ostatniego sukcesu naukowców ze Środowiskowego Laboratorium Mikrospektroskopii, a tu już kolejny. Praca pt. "Synthesis of ZnAl2O4:(Er3+,Yb3+) spinel-type nanocrystalline upconverting luminescent marker in HeLa carcinoma cells, using a combustion aerosol method route" ukazała się w czasopiśmie RSC Advances. Autorom gratulujemy, a odwiedzających stronę zapraszamy do zapoznania się z publikacją. (link do publikacji)

 


 

27.11.2014

Z wielką radością informujemy, że publikacja pt. "Fluorescence Resonance Energy Transfer between ZnO/MgO/Carboxymethyl-β-cyclodextrin and Nile Red in HeLa cells - biosensing applications" naukowców z grupy profesora Danka Elbauma została przyjęta do czasopisma RSC Advances z bardzo pozytywnymi recenzjami. Zachęcamy do lektury. (link do publikacji)

 


 

19.11.2014

W czasopiśmie Inorganic Chemistry ukazała się publikacja naukowców z Pracowni Preparatyki Próbek PPMS pt. "Supramolecular Control over Molecular Magnetic Materials: γ-Cyclodextrin-Templated Grid of Cobalt(II) Single-Ion Magnets". Zapraszamy do zapoznania się z publikacją. (link do publikacji)

 


 

1.10.2014

Środowiskowe Laboratorium Badań Fizycznych może pochwalić się kolejnymi opublikowanymi sukcesami. W czasopiśmie Acta Physica Polonica A ukazały się równolegle trzy artykuły naukowców z grupy badawczej profesor Marty Cieplak:

  1. I. Zaytseva, A. Abal'oshev, P. Dluzewski, R. Minikayev, M. Z. Cieplak L.Y.Zhu, C.L.Chien, "Ultrathin niobium in the Si/Nb/Si trilayers", Acta Phys. Pol. A 126, 140 (2014). (link do publikacji)
  2. V.L. Bezusyy, D.J. Gawryluk, A. Malinowski, M. Berkowski and M.Z. Cieplak, "Influence of Iron Substitutions on the Transport Properties of FeTe0.65Se0.35 Single Crystals", Acta Phys. Pol. A 126, 76 (2014). (link do publikacji)
  3. Y. Syryanyy, M. Aleszkiewicz, Marta Z. Cieplak, L.Y. Zhu and C.L. Chien, "Phase Diagram and Activation Energy for Vortex Pinning, in Nb/(Co,Pd) Superconductor- Ferromagnet Bilayer", Acta Phys. Pol. A 126, 123 (2014). (link do publikacji)

 


 

22.08.2014

Pierwszy nanofunowy sukces naukowców ze Środowiskowego Laboratorium Badań Fizyczych z Instytutu Fizyki PAN. Grupa profesor Marty Cieplak może pochwalić się publikacją pt. "Negative Hall coefficient of ultrathin niobium in Si/Nb/Si trilayers" opublikowaną w czasopiśmie Physical Review B. Serdecznie gratulujemy a odwiedzających naszą stronę zachęcamy do zapoznania się z publikacją przybliżającą zagadnienie nadprzewodnictwa. (link do publikacji)

 


 

1.05.2014

Praca pod tytułem: "Purine nucleoside phosphorylase activity decline is linked to the decay of the trimeric form of the enzyme", której autorami są biofizycy z grupy prof Agnieszki Bzowskiej ze Środowiskowego Laboratorium Ultrawirowania Analitycznego na UW ukazała się w czasopiśmie Archives of Biochemistry and Biophysics. link 

26.03.2014

Kolejny wielki sukces naukowców z grupy prof. Michała Dadleza kierownika Środowiskowego Laboratorium Proteomiki Strukturalnej w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN. Artykuł pt. "Patterns of structural dynamics in RACK1 protein retained throughout evolution: A hydrogen-deuterium exchange study of three orthologs" ukazał się w czasopiśmie Protein Science - zapraszamy do lektury. (link do publikacji)

 


 

3.03.2014

Biofizycy ze Środowiskowego Laboratorium Ultrawirowania Analitycznego mogą pochwalić się kolejnym opublikowanym sukcesem. Praca pt. "Homooligomerization is needed for stability: a molecular modelling and solution study of E. coli purine nucleoside phosphorylase" ukazała się w czasopiśmie FEBS J. (link do publikacji)

 


 

22.02.2014

Do listy nanofunowych publikacji dołączona zostaje  praca o tytule "A phylogeny reconstruction of the Dendrophylliidae (Cnidaria, Scleractinia) based on molecular and micromorphological criteria, and its ecological implications" opublikowana w czasopiśmie Zoologica Scripta. Artykuł ten zawiera zdjęcia wykonane w Środowiskowym Laboratorium Mikrotomografii. (link do publikacji)

 


 

11.02.2014

W czasopiśmie Soft Mater ukazała się publikacja pt. "A magnetic nanogel based on O-carboxymethylchitosan for antitumor drug delivery: Synthesis, characterization and in vitro drug release", której współautorami są naukowcy z grupy prof. Anny Ślawskiej-Waniewskiej z Pracowni Preparatyki Próbek PPMS utworzonej w ramach projektu NanoFun w Instytutcie Fizyki PAN. (link do publikacji)

 


 

10.02.2014

Drugi opublikowany sukces grupy prof. Marka Tchórzewskiego ze Środowiskowego Laboratorium Przyżyciowego Obrazowania Komórek. Artykuł naukowych pt.: "A new system for naming ribosomal proteins" ukazał się w czasopiśmie Current Opinion in Structural Biology - zachęcamy do lektury (link do publikacji).

 


 

6.02.2014

Kolejna opublikowana praca autorstwa naukowców z Pracowni Informatycznej NanoFun - tym razem w czasopiśmie Proteins. Artykuł pt. "Theoretical tests of the mechanical protection strategy in protein nanomechanics" dostępny jest w wersji elektronicznej pod wskazanym linkiem (link do publikacji).

 


 

1.02.2014

W międzynarodowym czasopiśmie Ecotoxicology and Environmental Safety ukazał się artykuł M. Szali i A. Borkowskiego z Pracowni Geomikrobiologicznej na UW. Tytuł pracy to "Toxicity assessment of SiC nanofibers and nanorods against bacteria". (link do publikacji)

 


 

13.01.2014

Zapraszamy do zapoznania się z rozdziałem książki "Computational methods to study the structure and dynamics of biomolecules and biomolecular processes - from bioinformatics to molecular quantum mechanics" wydawnictwa Spriger, którego autorem jest prof. Marek Cieplak (kierownik Pracowni Informatycznej NanoFun). Publikacja pt. “Mechanostability of virus capsids and their proteins in structure-based Models” dostępna jest pod wskazanym linkiem (link do publikacji).

 


 

7.01.2014

W prestiżowym czasopiśmie FEBS Journal ukazała się praca naukowców z Pracowni Informatycznej NanoFun pt. "Structure-based analysis of thermodynamic and mechanical properties of cavity-containing proteins – case study of plant pathogenesis-related proteins of class 10" (link do publikacji).

 


 

20.12.2013

W czasopiśmie Europhysics Letters ukłazała się praca pt. "Energy landscape and dynamics of an HP lattice model of proteins – the role of anisotropy". Jest to kolejny opublikowanych sukces prof. Marka Cieplaka z Pracowni Informatycznej NanoFun (link do publikacji).

 


 

13.12.2013

Zachęcamy do zapoznania się z pierwszym opublikowanym sukcesem grupy badawczej profesor Joanny Wesoły ze  Środowiskowego Laboratorium Analizy Genomu z Wydziału Biologii UAM. Artykuł pt. "FUT11 as a potential biomarker of clear cell renal cell carcinoma progression based on meta-analysis of gene expression data" ukazał się w czasopiśmie Tumour Biology. (link do publikacji)

 


 

10.12.2013

Środowiskowe Laboratorium Ultrawirowania Analitycznego NanoFun może się poszczycić pierwszym opublikowanym sukcesem. Praca pt.  "Eukaryotic translation initiation is controlled by cooperativity effects within ternary complexes of 4E-BP1, eIF4E, and the mRNA 5′ cap", której wnioski oparte są głównie o przełomowe wyniki otrzymane metodami ultrawirowania analitycznego ukazała się w prestiżowym czasopiśmie FEBS Letters (link do publikacji).

 


 

5.12.2013 

Kolejny opublikowany sukces naukowców z Instytutu Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk. W czasopiśmie Palaeontologia Electronica ukazał się artykuł o tytule "Stereom microstructures of Cambrian echinoderms revealed by cathodoluminescence (CL)" (link do publikacji).

 


 

28.11.2013

W czasopiśmie Physical Review Letters ukazała się publikacja pt. "Activation Energy for Mobility of Dyes and Proteins in Polymer Solutions: From Diffusion of Single Particles to Macroscale Flow". Jest to już drugi w tym roku wielki sukces Środowiskowego Laboratorium Ultraszybkich Urządzeń Mikroprzepływowych (link do publikacji).

 


 

22.11.2013

Sukces geologów z Pracowni Geomikrobiologicznej na UW - praca pt. "Toxic effect assessment of aminotetrazoles and high-energetic azotetrazole salts on soil microbial respiration" w czasopiśmie Chemistry and Ecology. (link do publikacji)

 


 

23.10.2013

Kolejny opublikowany sukces grupy prof. Marka Cieplaka - artykuł pt."Energy landscape and dynamics of proteins: An exact analysis of a simplified lattice model " w czasopiśmie Physical Review E  (link do publikacji).

 


 

21.10.2013

W czaspoiśmie RNA ukazała się publikacja pt. "3’ end processing of histone pre-mRNAs in Drosophila: U7 snRNP is associated with FLASH and polyadenylation factors", która jest już drugim w tym miesiącu sukcesem grupy prof. Michała Dadleza kierownika Środowiskowego Laboratorium Proteomiki Strukturalnej w IBB PAN. (link do publikacji)

 


 

1.10.2013

Publikacja pt. "Oligomerisation interface of RAGE receptor revealed by measurements of hydrogen deuterium exchange monitored by mass spectrometry" autorstwa naukowców z grupy prof. Michała Dadleza ze Środowiskowego Laboratorium Proteomiki Strukturalnej ukazała się w czasopiśmie PLOS ONE - zachęcamy do zapoznania się z nią. (link do publikacji)

 


 

01.09.2013

W kwartalniku Geological Quarterly ukazała się praca pt. "Geomicrobiology of Acid Mine Drainage in the weathering zone of pyrite-bearing schists in the Rudawy Janowickie Mountains (Poland)", której współautorem jest m.in. dr hab. Andrzej Borkowski - kierownik Pracowni Geomikrobiologicznej. (link do publikacji)

 


 

20.07.2013

Następny wielki sukces Środowiskowego Laboratorium Ultraszybkich Urządzeń Mikroprzepływowych - artykuł pt. "Bacterial Growth and Adaptation in Microdroplet Chemostats" w prestiżowym czasopiśmie Angewandte Chemie Int. Ed. (link do publikacji).

 


 

28.06.2013

Pierwszy opublikowy sukces Środowiskowego Laboratorium Przyżyciowego Obrazowania Komórek. Artykuł pt."Molecular architecture of plant thylakoids under physiological and light stress conditions: a study of lipid-light-harvesting complex II model membranes" ukazał się w czasopiśmie PLANT CELL. (link do publikacji)

 


 

14.06.2013

W czasopiśmie Physical Chemistry Chemical Physics ukazał się artykuł pt ."Amino acids and proteins at ZnO–water interfaces in molecular dynamics simulations" będący kolejnym opublikowanym osiągnięciem grupy prof. Marka Cieplaka z Pracowni Informatycznej NanoFun (link do publikacji).

 


 

13.06.2013

Kolejny artykuł w czasopiśmie PLOS ONE, którego współautorem jest prof. Marek Cieplak . Zachęcamy do zapoznania się z pracą o tytule "Nanoindentation of 35 virus capsids in a molecular model: Relating mechanical properties to structure" (link do publikacji).

 


 

7.06.2013

templates/nanofun/photo/article/PALAIOS_cover.jpgKolejny opublikowany artykuł zespołu badwaczego prof. Jarosława Stolarskiego z Instytutu Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk. Praca o tytule "DIAGENETIC ALTERATION OF TRIASSIC CORAL FROM THE ARAGONITE KONSERVATLAGERSTATTE IN ALAKIR CAY, TURKEY: IMPLICATIONS FOR GEOCHEMICAL MEASUREMENTS" ukazała się w czasopiśmie PALAIOS (Emphazing the Impact of Life on Earth's History). Miłą niespodzianką okazał się fakt, że zdjęcia z artykułu znalazły się na okładce czasopisma, podbnie jak w przypadku poprzedniej publikacji tej grupy badawczej (link do publikacji).

 

 

 

 

 

 


 

13.05.2013

W czasopiśmie Nanotechnology ukazała się praca naukowa pt. "Transport of NaYF4:Er3+, Yb3+ up-converting nanoparticles into HeLa cells", która jest kolejnym wielkim osiągnięciem naukowców ze Środowiskowego Laboratorium Mikrospektroskopii (link do publikacji).

 


 

5.05.2013

Zachęcamy do zapoznania się z pracą naukową pt. "Plasmonic-based instrument response function for time-resolved fluorescence: toward proper lifetime analysis", której autorami są naukowcy ze Środowiskowego Laboratorium Przyżyciowego Obrazowania Komórek (link do publikacji).

 


 

24.04.2013

Następny sukces Środowiskowego Laboratorium Mikrospektroskopii - praca naukowa pt. "Ferredoxin:NADPC+ oxidoreductase in junction with CdSe/ZnS quantum dots: characteristics of an enzymatically active nanohybrid" opublikowana w czasopiśmie Journal of Physics: Condensed Matter (link do publikacji).

 


 

9.04.2013

W czasopiśmie Physical Chemistry Chemical Physics ukazał się artykuł pt ."A multi-scale molecular dynamics study of micron-size supraparticle assembly from alkyl-coated 30 nm nanoparticles" będący kolejnym opublikowanym osiągnięciem grupy naukowej prof. Marka Cieplka z Pracowni Informatycznej NanoFun (link do publikacji).

 13.03.2013

Kolejny sukces grupy dr. hab. Andrzeja Borkowskiego z Pracowni Geomikrobiologicznej. Artykuł pt. "Adsorption studies of azotetrazolate and 3,6-dihydrazinotetrazine on peat" ukazał się w czasopiśmie Journal of Environmental Science and Health, Part A. (link do publikacji)8.03.2013

W czasopiśmie PLOS ONE ukazał się artykuł autorstwa dr. Mateusza Sikory oraz prof. Marka Cieplaka pt. "Formation of cystine slipknots in dimeric proteins" (link do publikacji).

 


 

5.03.2013

templates/nanofun/photo/article/Jourofmorph_cover.jpgPierwszy opublikowany sukces Środowiskowych Laboratoriów Mikrotomografii oraz Mikroskopii Katodolumienscencyjnej utworzonych w ramach projektu NanoFun w Instytucie Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk, których kierownikiem jest prof. Jarosław Stolarski. Artykuł o tytule "Skeletal Ontogeny in Basal Scleractinian Micrabaciid Corals" ukazał się w czasopiśmie Journal of Morphology. Jest to tym większy sukces gdyż okładka czasopisma została ozdobiona zdjęciami z artykułu (link do publikacji).

 

 

 

 

 

 

 

 


 

10.01.2013

Czasopismo Geomicrobiology Journal opublikowało pracę naukowców z Pracowni Geomikrobiologicznej o tytule "Revealing sulfate-reducing microorganisms in oilfield waters (Flysch Carpathians, south-eastern Poland)". (link do publikacji)

 


 

13.11.2012

Kolejne osiągnięcie grupy badawczej z Pracowni Infromatycznej NanoFun. Artykuł pt. "Cystine plug and other novel mechanisms of large mechanical stability in dimeric proteins" , którego autorami są dr Mateusz Sikora oraz prof. Marek Cieplak ukazał się w czasopiśmie Physical Review Letters (link do publikacji).

 


 

15.10.2012

Pierwszy sukces Środowiskowego Laboratorium Proteomiki Strukturalnej. Praca pt. "A complex containing the CPSF73 endonuclease and other polyadenylation factors associates with U7 snRNP and is recruited to histone pre-mRNA for 3'-end processing" została opublikowana w czasopiśmie Molecular and Cellular Biology. (link do publikacji)

 


 

12.05.2012

Kolejne osiągnięcie Środowiskowego Laboratorium Ultraszybkich Urządzeń Mikroprzepływowych - artykuł "Characterization of Caulobacter crescentus FtsZ Protein Using Dynamic Light Scattering" w czasopiśmie The Journal of Biological Chemistry (link do publikacji).

 


 

1.05.2012

Praca pt. "Microbiological reduction of sulphates in salty environments and mineralogical characterization of the transformation products" autorstwa geologów z Pracowni Geomikrobiologicznej na Uniwersytecie Warszawskim ukazała się w międzynarodowym czasopiśmie Geomicrobiology Journal. (link na publikacji)

 


 

16.02.2012

Pierwszy opublikowany sukces geologów z Pracowni Geomikrobiologicznej NanoFun. Artykuł pt."Influence of 1,2,4,5-tetrazine derivatives on growth of bacterial consortium isolated from soil" ukazał się w czasopiśmie Chemistry and Ecology. Zapraszamy do zapoznania się z nim. (link do publikacji)

 


 

7.02.2012

Pierwszy opublikowany sukces Środowiskowego Laboratorium Mikrospektroskopii, czyli praca naukowa pt. "Empirical and computational design of iron-sulfur cluster proteins" w czasopiśmie Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Bioenergetics (link do publikacji).

 


 

5.01.2012

W czasopiśmie Langmuir ukazała się pierwsza praca grupy naukowej prof. Marka Cieplaka z Pracowni Informatycznej NanoFun. Tytuł artykułu to "Geometrical and electrical properties of indium tin oxide clusters in ink dispersions" (link do publikacji).

 


 

25.04.2011

W czasopiśmie Nano Letters ukazała się publikacja naukowców ze Środowiskowego Laboratorium Ultraszybkich Urządzeń Mikroprzepływowych  pt. "Comparative Analysis of Viscosity of Complex Liquids and Cytoplasm of Mammalian Cells at the Nanoscale" (link do publikacji).

 


 

11.07.2010

W czasopiśmie IEEE Spectrum ukazał się artykuł autorstwa Richarda Stevensona o osiągnięciach jednego z naszych konsorcjantów - firmy Ammono.  Artykuł pt. "The World's Best Gallium Nitride" dostępny jest tutaj (link do artykułu).

 

Wróć