Postęp

Projekt NanoFun został zakończony i zrealizowany w 100%, zarówno pod względem wydatkowania środków finansowych, jak i realizacji wskaźników produktu. Nowo powstałe lub zmodernizowane laboratoria organizują szkolenia z technik pomiarowych i zapraszają współpracowników do realizacji wspólnych projektów badawczych.
 

 

Laboratorium
 
Kierownik
 

dr Jerzy Trzciński

jerzy.trzcinski@uw.edu.pl

Pracownia Preparatyki Próbek Cryo-SEM

dr hab. Bogusław Bagiński, prof. UW

b.baginski1@uw.edu.pl

Pracownia Geomikrobiologiczna

dr Andrzej Borkowski

a.borkowski@uw.edu.pl

Środowiskowe Laboratorium Ultrawirowania Analitycznego

prof. dr hab. Agnieszka Bzowska

abzowska@biogeo.uw.edu.pl

Środowiskowe Laboratorium Mikrospektroskopii

dr hab. Anna Niedźwiecka

annan@ifpan.edu.pl

Zaplecze Techniczne Środowiskowego Laboratorium Mikrospektroskopii

dr hab. Anna Niedźwiecka

annan@ifpan.edu.pl

Pracownia Informatyczna

prof. dr hab. Marek Cieplak

mc@ifpan.edu.pl

Środowiskowe Laboratorium Badań Fizycznych

prof. dr hab. Marta Cieplak

marta@ifpan.edu.pl

Pracownia Preparatyki Próbek PPMS

prof. dr hab. Anna Ślawska-Waniewska

slaws@ifpan.edu.pl

Środowiskowe Laboratorium Proteomiki Strukturalnej

prof. dr hab. inż. Michał Dadlez

michald@ibb.waw.pl

Środowiskowe Laboratorium Analizy Genomu

dr hab. inż. Joanna Wesoły, prof. UAM

j.wesoly@amu.edu.pl

Środowiskowe Laboratorium Przyżyciowego Obrazowania Komórek

prof. dr hab. Marek Tchórzewski

Marek.Tchorzewski@umcs.lublin.pl

Środowiskowe Multimodalne Laboratorium Adhezji i Ruchu Komórek

prof. nadzw. dr hab. Paweł Pomorski

pp@nencki.gov.pl

Środowiskowe Laboratorium Mikroskopii Katodoluminescencyjnej

prof. dr hab. Jarosław Stolarski

stolacy@twarda.pan.pl

Środowiskowe Laboratorium Mikrotomografii

prof. dr hab. Jarosław Stolarski

stolacy@twarda.pan.pl

Środowiskowe Laboratorium Ultraszybkich Urządzeń Mikroprzepływowych

prof. dr hab. Piotr Garstecki

garst@ichf.edu.pl