Pracownia Geomikrobiologiczna

 

Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii
ul. Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa
tel. 22 55 40 321, e-mail: a.borkowski@uw.edu.pl
Kierownik: Andrzej Borkowski

 

templates/nanofun/photo/Laboratoria/NanoFun_GeologiaUW_029-ABorkowski.jpg

Profil naukowy Pracowni Geomikrobiologicznej na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego obejmuje zagadnienia interakcji pomiędzy mikroorganizmami a środowiskiem abiotycznym. W Pracowni prowadzone są badania nad biotransformacją faz mineralnych w strefach utleniających i redukcyjnych, toksycznością związków ksenobiotycznych i związków mineralnych względem mikroorganizmów, a także biodegradacją materii organicznej.

Szczególny nacisk kładziemy na praktyczne aspekty wykorzystania mikroorganizmów w biotechnologii i bioremediacji terenów skażonych, np. produktami ropopochodnymi.

Inny obszar badań stanowią zagadnienia związane z adsorpcją mikroorganizmów na powierzchni różnych materiałów mineralnych i związane z tym możliwości tworzenia się biofilmów, a także oznaczenia cytotoksycznych efektów tego typu oddziaływań.

Jednym z ważniejszych elementów wyposażenia Pracowni Geomikrobiologicznej jest 10-kanałowy system respirometryczny umożliwiający pomiar gazów (CO2, O2, CH4, H2, H2S oraz NO2) powstających w wyniku aktywności biochemicznej w badanych próbkach.

Pracownia posiada także wysokosprawny chromatograf cieczowy (HPLC), chromatograf gazowy, spektrofluorymetr i spektrofotometry, mikroskop epifluorescencyjny, zestawy do przygotowywania próbek środowiskowych (liofilizator, system SPE) oraz komorę laminarną II klasy umożliwiającą pracę z czystymi szczepami mikroorganizmów.

templates/nanofun/photo/Laboratoria/NanoFun_GeologiaUW_035_ABorkowski.jpg templates/nanofun/photo/Laboratoria/NanoFun_GeologiaUW_050_ABorkowski.jpg

 

Publikacje, które ukazały się w oparciu o wyniki uzyskane w Pracowni Geomikrobiologicznej:

1. A. Rożek, P. Kowalczyk, D. Wolicka, "Revealing sulfate-reducing microorganisms in oilfield waters (Flysch Carpathians, south-eastern Poland)", Geomicrobiology Journal. 2013; 30(3): 268-277. link

2. A. Borkowski, J. Parafiniuk, D. Wolicka, P. Kowalczyk, "Geomicrobiology of Acid Mine Drainage in the weathering zone of pyrite-bearing schists in the Rudawy Janowickie Mountains (Poland)", Geological Quarterly. 2013; 57(4):601-612. link

3. D. Wolicka, L. Jarzynowska, "Microbiological reduction of sulphates in salty environments and mineralogical characterization of the transformation products", Geomicrobiology Journal. 2012; 29(6): 528-536. link

4. M. Szala, A. Borkowski, "Toxicity assessment of SiC nanofibers and nanorods against bacteria", Ecotoxicology and Environmental Safety. 2014; 100: 287-293. link

5. A. Borkowski, M. Szala, "Toxic effect assessment of aminotetrazoles and high-energetic azotetrazole salts on soil microbial respiration", Chemistry and Ecology. 2013; link

6. A. Borkowski, P. Rydelek, M. Szala, "Adsorption studies of azotetrazolate and 3,6-dihydrazinotetrazine on peat", Journal of Environmental Science and Health, Part A. 2013; 48(8):905-911. link

7. A. Borkowski, M. Szala, D. Wolicka, "Influence of 1,2,4,5-tetrazine derivatives on growth of bacterial consortium isolated from soil", Chemistry and Ecology. 2011; 27(1):1-12. link