Badania

Publikacje naukowe laboratoriów NanoFun


Nowoczesna baza aparaturowa NanoFun umożliwi koncentrację działań wokół aktualnych na świecie tematów badań o charakterze inter- i multidyscyplinarnym. Uzyskane rezultaty przyczynią się do rozwoju i powstania nowej jakości w wielu dziedzinach, t.j. :

 • Biotechnologia komórkowa i środowiskowa oraz genomika i proteomika strukturalna - dla rolnictwa, bioremediacji i medycyny;

 • Ultraszybkie mikroprzepływy – nowe metody tworzenia „inteligentnych” metamateriałów

 • Oddziaływania kompleksów białkowych w metabolizmie RNA, mechanizmy transformacji nowotworowej i tworzenia przerzutów;
 • Czynniki aktywne biologicznie w chorobach neurodegeneracyjnych;
 • Biominerały jako źródła inspiracji dla nowych nanokompozytowych materiałów funkcjonalnych;
   
 • Biokompatybilne funkcjonalne nanomateriały magnetyczne dla nanomedycyny;
 • Nanomateriały do zabezpieczeń magnetycznych;
 • Nowoczesne geomateriały i metody geomikrobiologiczne - dla przemysłu i ochrony środowiska.
   

Niezależnie od realizacji priorytetowych kierunków badań w kategoriach INFO-TECHNO-BIO, konsorcjum NanoBioGeo stawia sobie za ambicję udostępnienie swojej ekspertyzy jak najszerszemu kręgowi odbiorców, pokonując bariery pozornie dzielące nauki przyrodnicze od niektórych gałęzi nauk humanistycznych, np. od archeologii. Zastosowanie nowoczesnej metodyki badań doświadczalnych, t.j. wyskoporzepustowej analizy genomu i wysokorozdzielczej niskotemperaturowej skaningowej mikroskopii elektronowej przyczyni się wybitnie do rzucenia nowego światła na niewyjaśnione dotąd procesy towarzyszące powstaniu cywilizacji i rozwojowi społeczności ludzkiej w Europie w basenie Morza Śródziemnego. Dlatego tez, ze względu na zobowiązujące nas dziedzictwo kulturowe, w programie naukowym konsorcjum oprócz projektów nanobiotechnologicznych znalazł się również wątek humanistyczno-przyrodniczy, realizowany wspólnie przez zespoły UAM i UW.

 

Wróć