Środowiskowe Multimodalne Laboratorium Adhezji i Ruchu Komórek

 

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego
Polskiej Akademii Nauk
ul. Pasteura 3, 02-093 Warszawa
tel. 22 589 2471; e-mail: p.pomorski@nencki.gov.pl
Kierownik: Paweł Pomorski

 

templates/nanofun/photo/Laboratoria/NanoFun_Nencki_005.jpg

templates/nanofun/photo/Laboratoria/NanoFun_Nencki_012.jpg

Multimodalne Laboratorium Badania Adhezji i Ruchu Komórek powstało przy Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w ramach projektu NanoFun. Jest wyspecjalizowanym stanowiskiem do badania procesów niesynchronicznych na poziomie pojedynczych komórek. Wyposażone w mikroskop fluorescencyjny AF 7000 firmy Leica umożliwiający prowadzenie długotrwałych badań przyżyciowych. System pozwala na rejestracje trajektorii komórek i ich adhezji do podłoża metodami nieinwazyjnej mikroskopii świetlnej. Trajektorie komórek mogą być śledzone w wielogodzinnych sesjach poklatkowych (ang. Time-Lapse Microscopy), przy użyciu optyki DIC Nomarskiego lub markerów fluorescencyjnych.

Zainstalowanie oprogramowanie pozwala na parametryzacje zarejestrowanych doświadczeń. Dzięki zainstalowaniu zmotoryzowanego stolika i odpowiedniego oprogramowania, długotrwałe doświadczenia mogą być prowadzone równolegle w wielu układach doświadczalnych na płytkach wielodołkowych lub wielokanałowych systemach do badania chemotaksji. Do przyżyciowej analizy adhezji wykorzystuje się metodę IRM (ang. Interference Reflection Microscopy), służącą do wizualizacji rejonów adhezji komórek do podłoża. Mikroskop wyposażony jest też w szybkie koła filtrowe, pozwalające na prowadzenie pomiarów z wykorzystaniem fluorescencyjnych sond molekularnych w obserwowanych komórkach, przede wszystkim sondy wapniowej Fura 2, a także standardowej mikroskopii fluorescencyjnej szerokiego pola.

W bieżących doświadczeniach trajektorie komórek są rejestrowane poklatkowo w płytkach dwunasto i dwudziestoczterodołkowych, przy co najmniej trzech powtórzeniach, co daje możliwość analizy licznych układów eksperymentalnych na komórkach pochodzących z dokładnie tej samej hodowli. W laboratorium opracowano program do korekcji niedokładności ruchu stolika mikroskopu.
W celu zwiększenia wydajności eksperymentów w komorach chemotaktycznych, cała powierzchnia komory jest obrazowana, a oprogramowanie pozwala na tworzenie obrazu syntetycznego ze sklejanych pól widzenia kamery. Takie podejście pozwala nie tylko na obrazowanie większej powierzchni, ale również na śledzenie komórek przechodzących z jednego pola widzenia na drugie.

Oprogramowanie jest dostępne w postaci skryptów Matlab oraz jako plug-in do programu ImageJ. Posiadane oprogramowanie i wyposażenie w postaci kół filtrowych o małej średnicy pozwala też na szybką wizualizację pomiarów z użyciem sond molekularnych, do 20 par obrazów sondy Fura-2 na sekundę. Kontrolująca system stacja robocza ma wystarczającą moc, by można było na bieżąco dokonywać obliczeń radiometrycznych i podglądać wynik pomiaru.

templates/nanofun/photo/Laboratoria/NanoFun_Nencki_016.jpg templates/nanofun/photo/Laboratoria/NanoFun_Nencki_025.jpg