Środowiskowe Laboratorium Przyżyciowego Obrazowania Komórek

Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej
Wydzial Biologii i Biotechnologii
ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin
tel. 81 537 5956, e-mail: maro@hektor.umcs.lublin.pl
Kierownik: Marek Tchórzewski

 

templates/nanofun/photo/Laboratoria/UMCS Zdjecie laboratorium.jpg
templates/nanofun/photo/Laboratoria/UMCS Zdjecie laboratorium Basia.jpg
templates/nanofun/photo/Laboratoria/UMCS Zdjecie laboratorium Basia i ja.jpg
templates/nanofun/photo/Laboratoria/NanoFun_UMCS WyBi_008.jpg

Środowiskowe Laboratorium Przyżyciowego Obrazowania Komórek wyposażone jest w system do laserowej skaningowej mikroskopii konfokalnej LSM780 Zeiss, zbudowany na bazie mikroskopu Axio-Observer Z.1 posiadający dwa detektory PMT, oraz 32 kanałowy detektor spektralny GaAsP. Układ laserów klasy 3B o długościach fal 405, 458, 488, 514, 543, 633 nm. Mikroskop jest wyposażony zarówno w obiektywy suche: EC Plan-Neofluar 10x/0.3 M27, Plan-Apochromat 20x/0.8 M27, LD Plan-Neofluar 40x/0.6 Korr M27 jak i immersyjne: Plan-Apochromat 40x/1.4 Oil DIC M27, LCI Plan-Neofluar 63x/1.3 Imm Korr DIC M27, Plan-Apochromat 63x/1.4 Oil DIC M27. Posiada także komorę termostatowaną z pleksiglasu (kontrolowane warunki – temperatura, wilgotność i CO2) zapewniającą liniom komórkowym odpowiednie środowiska do rozwoju. Sterowanie jest prowadzone za pomocą oprogramowania Zen2010. LSM780 jest zsynchronizowany z systemem firmy PicoQuant do czasowo rozdzielczej spektroskopii fluorescencyjnej składającym się z modułu TCSPC (Time Correlated Single Photon Counting) – PicoHarp 300, dwukanałowego detektora SPAD (Single Photon Avalanche Diodes) oraz pikosekundowych diodowych laserów pulsacyjnych o długościach fal 440 i 485 nm. Akwizycja i analiza danych przeprowadzana jest z wykorzystaniem oprogramowania SymphoTime (PicoQuant). W skład tego laboratorium wchodzi również mikroskop Axio Observer.D1 wyposażony w kamerę cyfrową AxioCam MRm Rev. 3Fire Wire oraz system laserów 458, 488, 514 nm, sprofilowany do obserwacji TIRF. Sterowanie jest prowadzone poprzez oprogramowanie AxioVision Rel. 4.8.2.

Laboratorium umożliwia precyzyjne obrazowanie budowy żywej komórki i śledzenie wewnątrz-komórkowych procesów biologicznych w formacie trójwymiarowym implementując dodatkowo element czasu (obrazowanie 4D). System umożliwia subkomórkowej lokalizacji białek oraz innym molekuł w układzie statycznym jak dynamicznym. Ten zestaw badawczy jest szczególnie dedykowany do analiz wzajemnych oddziaływań, takich jak: białko-białko, białko-ligand, białko-kwasy nukleinowe, we wnętrzu żywej komórce jak i na jej powierzchni, oraz w układzie in vitro. Implementowane metody w systemie to: obrazowanie z wykorzystaniem intensywności czy czasów życia fluorescencji FLIM (Fluorescence Lifetime Imaging Microscopy), analiza spektralna z wykorzystaniem ultra-czułego detektora GaAsP; FRAP (Fluorescence Recovery After Photobleaching), FLIP (Fluorescence Loss In Pchotobleaching), FRET (Förster Resonance Energy Transfer), RICS (Raster scanning Image Correlation Spectroscopy) czy FCS (Fluorescence Correlation Spectroscopy); anizotropia; TIRF/FRET (Total Internal Reflection Fluorescencje) z możliwością analizy oddziaływań białko-białko metodą FRET.

Laboratorium dysponuje szerokim zestawem białek fluorescencyjnych takich jak: mTurquoise2, EGFP, EYFP, mVenus, DsRed2, mCherry. Wykorzystywane jest również monomeryczne białko fotoprzełącznikowe Dendra2 a także konstrukt Cerulean-Venus, będący układem kontrolnym oddziaływania FRET.

 

 

 

 

 

Publikacje naukowe otrzymane w ramach działania laboratorium:

1. Janik E, Bednarska J, Zubik M, Puzio M, Luchowski R, Grudzinski W, Mazur R, Garstka M, Maksymiec W, Kulik A, Dietler G, Gruszecki WI. Molecular architecture of plant thylakoids under physiological and light stress conditions: a study of lipid-light-harvesting complex II model membranes. Plant Cell, 2013, 25(6):2155-70. link

2. Nenad Ban, Roland Beckmann, Jamie HD Cate, Jonathan D Dinman, François Dragon, Steven R Ellis, Denis LJ Lafontaine, Lasse Lindahl, Anders Liljas, Jeffrey M Lipton, Michael A McAlear, Peter B Moore, Harry F Noller, Joaquin Ortega, Vikram Govind Panse, V Ramakrishnan, Christian MT Spahn, Thomas A Steitz, Marek Tchorzewski, David Tollervey, Alan J Warren, James R Williamson, Daniel Wilson, Ada Yonath, Marat Yusupov, "A new system for naming ribosomal proteins", Current Opinion in Structural Biology, 2014. link

3. R. Szlazak, K. Tutaj, W. Grudzinski, W. I. Gruszecki, R. Luchowski, "Plasmonic-based instrument response function for time-resolved fluorescence: toward proper lifetime analysis", J. Nanopart. Res. 2013, 15:1677. link