Pracownia Preparatyki Próbek PPMS

 

Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk
Zespół magnetyków niskowymiarowych ON-3.3
blok X, pokój 106
kierownik Laboratorium: Anna Ślawska-Waniewska
slaws@ifpan.edu.pl

 

 Wyposażenie Laboratorium:

1.   Komora rękawicowa firmy PLAS-LABS model #830-EXPtemplates/nanofun/photo/Laboratoria/NanoFun_IFPAN_ASW2_scal.jpg
Komora rękawicowa w całości wykonana jest ze sztywnego plastiku akrylowego. Jej standardowe wyposażenie to: dwa otwory wejściowe z rękawicami, komora przepustowa tzw. śluza, panel z gniazdami elektrycznymi wewnątrz komory głównej oraz cztery ręczne zawory do przewietrzania (po dwa dla komory głównej i śluzy). Śluza, umiejscowiona na ścianie bocznej komory głównej, zakończona jest z obydwu stron drzwiami - jedne z drzwi otwierają się do wnętrza komory głównej, drugie pozwalają na dostęp do śluzy z zewnątrz. Klamry zaciskowe drzwi wykonane są ze stali szlachetnej. Całkowita pojemność komory rękawicowej to 317 litrów. Prace w komorze można wykonywać m.in. w atmosferze gazów szlachetnych.

 

2.   Waga analityczna firmy Sartorius model CPA26P-0CE
Waga posiada dwa zakresy maksymalnego obciążania - do 5 g (z dokładnością 0.002 mg) oraz do 21 g (z dokładnością 0.01 mg). Urządzenie pomiędzy zakresami przełącza się automatycznie. Szalka otoczona jest szklaną komorą wagową. Dostęp do wnętrza komory wagowej umożliwiają przesuwane drzwiczki umieszczone po obu stronach wagi oraz u góry.

 

3.   Rotator firmy Cole-Parmer model 07637-04
Rotator pozwala na mieszanie cieczy w orientacji poziomej, pionowej oraz każdej innej pośredniej. Jednorazowo może pomieścić 36 kapsułek o pojemności 1.5/2 ml na czterech odrębnych uchwytach. Każdy z uchwytów może być ustawiany w dowolnej orientacji względem osi obrotu rotatora. Prędkość rotatora to 20 obrotów na minutę.

 

4.   Płuczka ultradźwiękowa firmy Bandelin model DT 100 H
Płuczka ultradźwiękowa generująca falę o częstotliwości 35 kHz, pozwala na czyszczenie przyrządów używanych do preparatyki próbek w wodzie oraz w innych substancjach. 

W przypadku substancji mogących przereagować z wnętrzem urządzenia, istnieje możliwość umieszczenia w nim dodatkowego pojemnika. Całkowita pojemność płuczki to 3 litry, natomiast minimalna pojemność wymagana do uruchomienia urządzenia to 2 litry. Płuczka posiada regulację temperatury roztworu czyszczącego w zakresie od 20 do 80 ˚C oraz ma możliwość wyboru czasu pracy. W całości pokryta jest wysokiej jakości stalą nierdzewną.

 

5.   Eksykator przepływowy firmy PLAS-LABS model 860-CG
Akrylowy eksykator pozwala na przechowywanie próbek w atmosferze wybranego gazu dzięki wbudowanym dwóm zaworom. Wyposażony jest w dwie perforowane półki oraz wskaźnik wilgotności wnętrza.

 

Platforma Physical Property Measurement System PPMS do pomiarów magnetycznych

templates/nanofun/photo/Laboratoria/NanoFun_IFPAN_ASW_scal.jpg

Platforma pomiarowa PPMS (Physical Property Measurement System, firmy Quantum Design) umożliwia pomiary m.in. momentu magnetycznego, podatności magnetycznej, momentu skręcającego, oporności elektrycznej i magnetoporu w zakresie temperatur od 1.9 do 300/400 K w polach magnetycznych do ±9 tesli. W celu pomiaru wybranej wielkości fizycznej instaluje się do modułu głównego układu, odpowiednią opcję pomiarową:

-     Magnetometr VSM pozwala na pomiar momentu magnetycznego próbek proszkowych, ciekłych i objętościowych w funkcji pola magnetycznego i temperatury (1.9-400 K). Korzystając z opcji VSM można wykonywać pomiary na próbkach o masie mniejszej od 1 grama dających sygnały większe od 7∙10-7 emu. Dodatkowo w opcji VSM możliwa jest instalacja większej cewki pomiarowej (VSM Large Bore), umożliwiającej wykonywanie pomiarów na próbkach o masie do 2 gramów z dokładnością na poziomie 10-6 emu. Pomiary wysokotemperaturowe możliwe są dzięki opcji VSM Oven pozwalającej na kontrolowanie temperatury w zakresie od 300 do 1000 K.

-     Opcja ACMS umożliwia pomiary namagnesowania AC/DC w zakresie temperatur od 1.9 do 350 K. Podatność AC może być mierzona w zmiennym polu magnetycznym o amplitudzie od 2 mOe do 15 Oe i częstotliwości od 10 Hz do 10 kHz. Dokładność takiego pomiaru dla częstotliwości równiej 10 kHz to 5∙10-8 emu. Opcja ACMS umożliwia również pomiar namagnesowania DC o wielkości od 2.5∙10-5 do 5 emu oraz pomiary AC w stałych zewnętrznych polach magnetycznych.

 -    Opcja Resistivity pozwala na zamontowanie aż do trzech próbek i pomiar oporności oraz przewodnictwa w zakresach: prądowym 0.01-5000 μA i napięciowym 1-95 mV. Pomiary oporu i magnetooporu możliwe są w polach 0-9 T w zakresie temperatur 1.9-300 K.

-     Magnetometr torsyjny (opcja Torque Magnetometer) umożliwiający badanie anizotropii materiałów poprzez pomiar zależności kątowej momentu magnetycznego w polach 0-9 T w zakresie temperatur 1.9-300 K. Uchwyt umożliwia montowanie próbek o wymiarach do1.5x1.5x0.5 mm3 i masie do 10 mg.  Maksymalny moment skręcający jest ~10-5 Nm.

-     Opcje Ultra Low Field (współpracujące z VSM i ACMS) dają możliwość wyzerowania pola resztkowego w komorze pomiarowej z dokładnością do 0.05 Oe i precyzyjnego ustawienia pola rzędu kilkudziesięciu Oe.

 

Publikacje, które ukazały się w oparciu o wyniki uzyskane w Pracowni Preparatyki Próbek PPMS:

  1. N. Nedelko, S. Lewińska, A. Pashchenko, I. Radelytskyi, R. Diduszko, E. Zubov, W. Lisowski, J.W. Sobczak, K. Dyakonov, A. Ślawska-Waniewska, V. Dyakonov, H. Szymczak, Magnetic properties and magnetocaloric effect in La0.7Sr0.3-xBixMnO3 manganites, Journal of Alloys and Compounds 640 (2015) 433–439, link
  2. P. A. Misiuna, P. Dłużewski, T. Wojciechowski, S. Lewińska, A. Ślawska-Waniewska, A. Wawro, M. Wiater, T. Wojtowicz, L.T. Baczewski, Magnetic and Structural Study of (ZnTe)/Co Core-Shell Nanowires Grown by Molecular Beam Epitaxy, Acta Physica Polonica A, February 2015, p. 517, DOI: 10.12693/APhysPolA.127.517, link
  3. Natalia Nedelko, Arkadiusz Kornowicz, Iwona Justyniak, Pavlo Aleshkevych, Daniel Prochowicz, Piotr Krupiński, Orest Dorosh, Anna Ślawska-Waniewska, Janusz Lewiński, Supramolecular Control over Molecular Magnetic Materials: γ-Cyclodextrin-Templated Grid of Cobalt(II) Single-Ion Magnets, Inorg. Chem., 2014, 53 (24), pp 12870–12876, DOI: 10.1021/ic501870h, link
  4. Carla Albetina Demarchi, Aline Debrassi, Fátima de Campos Buzzi, Rogério Corrêa,Valdir Cechinel Filho, Clovis Antonio Rodrigues, Natalia Nedelko, Pavlo Demchenko, Anna Ślawska-Waniewska, Piotr Dłużewski, Jean-Marc Greneche, A magnetic nanogel based on O-carboxymethylchitosan for antitumor drug delivery: Synthesis, characterization and in vitro drug release, Soft Matter, 2014, DOI: 10.1039/C3SM53157K, link