Zaplecze Środowiskowego Laboratorium Mikrospektroskopii

 

Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk
Środowiskowe Laboratorium Fizyki Biologicznej
Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
tel. 22 116 3516; e-mail: annan@ifpan.edu.pl
Kierownik: Anna Niedźwiecka

 

Zaplecze techniczne dedykowane jest preparatyce próbek biologicznych do badań mikroskopowych (konfokalnych i AFM) i innych eksperymentów biofizycznych. Laboratorium posiada wyposażenie do ekspresji i oczyszczania białek rekombinowanych w układach bakteryjnych oraz do oczyszczania związków natywnych z materii organicznej, np. z roślin. Głównym elementem aparatury Zaplecza jest uniwersalny chromatograf cieczowy ÄKTA Purifier do rozdzielania biomolekuł, ich kompleksów i koniugatów z nanocząstkami.

 

Układ jest wyposażony w trzy rodzaje detekcji:
spektrofotometryczną w zakresie 190 – 700 nm, z jednoczesnym odczytem absorbancji przy trzech długościach fali;

fluorescencyjną, z jednoczesnym monitorowaniem dwóch długości fali emisji pomiędzy 200 - 650 nm, przy długości fali wzbudzenia 254 lub 280 nm;

statycznego rozpraszania światła. Ten pomiar jest realizowany przez zewnętrzny wielokątowy detektor rozpraszania światła (MALS) miniDAWN TREOS, który identyfikuje masę molową w zakresie 103 do 106 g/mol (promień hydrodynamiczny 10 do 50 nm).


Parametry pompy, system gradientowy, kolektor frakcji i wszechstronny zestaw kolumn pozwalają wykorzystywać chromatograf w rozdziałach analitycznych i preparatywnych. System pracuje jako aparat FPLC do oczyszczania aktywnych form białek metodami chromatografii powinowactwa, jonowymiennej oraz sączenia molekularnego, jak i jako chromatograf wysokosprawny HPLC w zakresie do 25 MPa do analizy składu barwników fotosyntetycznych roślin i sinic, oczyszczania peptydów, fragmentów kwasów nukleinowych oraz innych związków. Badania koniugatów białek z kropkami kwantowymi przeprowadza się przy użyciu filtracji żelowej i detektora MALS .

Zaplecze techniczne angażuje się również w pomoc Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

templates/nanofun/photo/Laboratoria/Zaplecze_AN_002.jpg templates/nanofun/photo/Laboratoria/Zaplecze_AN_001.jpg templates/nanofun/photo/Laboratoria/NanoFun_IFPAN 4_002.jpg

 

Laboratorium na zlecenie Klienta może wykonać oznaczenie  zawartości  beta-karotenu w próbkach roślinnych lub spożywczych, według procedur zamieszczonych poniżej. Osoby zainteresowane zleceniem wykonania takiego oznaczenia proszone są o wypełnienie poniższego formularza FPR_02-8_ ZAPYTANIE O OFERTĘ i przesłanie skanu na adres mailowy kancelaria@ifpan.edu.pl .

Cennik:


Oznaczenie zawartości beta-karotenu w jednej próbce zgodnie z procedurą badawczą PB-01 lub PB-02           1200 PLN netto


Wyniki międzynarodowych badań biegłości.


Laboratorium już po raz trzeci uzyskało doskonałe wyniki

w międzynarodowych badaniach biegłości (średni z'-score 0,13).

application/pdf Certyfikat uczestnictwa PT 2020.pdf (166.1 kB)
application/pdf Raport z uczestnictwa PT 2020 Laboratorium nr 6.pdf (48.2 kB)

 

Rok 2019, nasze wyniki oznaczone są numerami 6-1 i 6-2.

application/pdf CERTYFIKAT_2019.pdf (250.3 kB)
application/pdf RAPORT_2019.pdf (75.2 kB)

 

Rok 2018, nasze wyniki oznaczone są numerami 5-1 i 5-2.

application/pdf CERTYFIKAT_2018.pdf (250.2 kB)
application/pdf RAPORT_2018.pdf (73.6 kB)

 

Zakres akredytacji Środowiskowego Laboratorium Mikrospektroskopii.

application/pdf ZAKRES AKREDYTACJI.pdf (685.8 kB)
application/pdf INS_02_INSTRUKCJA_STWIERDZANIA_ZGODNOSCI_ZE_SPECYFIKACJA.pdf (967.2 kB)
application/pdf FPR_02-8_ZAPYTANIE O OFERTE.pdf (573.4 kB)

application/pdf FPR_02-5_ANKIETA.pdf (683.2 kB)