Środowiskowe Laboratorium Niskotemperaturowej Skaningowej Mikroskopii Elektronowej Cryo-SEM

 

Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii
ul. Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa
tel. 22 55 40 534, e-mail: jerzy.trzcinski@uw.edu.pl
Kierownik: Jerzy Trzciński

 

templates/nanofun/photo/Laboratoria/NanoFun_GeologiaUW 3_005_JTrzcinski.jpg
templates/nanofun/photo/Laboratoria/NanoFun_GeologiaUW 2_002_JTrzcinski.jpg

Laboratorium Cryo-SEM jest wyposażone w system składający się z niskotemperaturowego skaningowego mikroskopu elektronowego (CryoSEM) sprzężonego ze skupioną wiązką jonową (FIB). Układ pozwala na wykonanie nanotomografii 3D dzięki kombinacji obrazowania wysokiej rozdzielczości z cięciem preparatu wiązką jonową. Dodatkowo posiadamy pomocniczy mikroskop Sigma. Głowne zalety systemu to: maksymalny kontrast materiałowy i topograficzny, wysoka rozdzielczość do 2.5 nm przy niskim napięciu przyspieszającym 1 kV, nanotomografia 3D dzięki zespolonym detektorom wewnątrzsoczewkowym elektronów odbitych i wstecznie rozproszonych oraz kompensacji ładunków, preparatyka i wycinanie próbek w postaci cienkich lamel.

Najważniejsze cechy systemu FIB-CryoSEM AURIGA
• Rozdzielczość – niskie napięcie. Przy użyciu niskiego napięcia przyspieszającego możemy osiągnąć mniejszy efekt ładowania i skurczu próbki.
• Połączone detektory SE i BSE. Połączone detektory wewnątrzsoczewkowe elektronów odbitych (SE) i wstecznie rozproszonych (BSE) zapewniają wysoki kontrast materiałowy i topograficzny oraz maksymalną rozdzielczość obrazowania.
• Lokalna kompensacja ładunków eliminuje efekt ładowania próbki dzięki iniekcji gazu bezpośrednio na analizowany fragment powierzchni.
• Analiza EDS i EBSD to zaawansowane techniki analityczne służące do charakterystyki materiałów, stosowane przy wysokich napięciach przyspieszających.
• System preparatyki kriogenicznej stosowany w skaningowej mikroskopii elektronowej jest niezbędny do obserwacji próbek wilgotnych lub wrażliwych na wiązkę elektronów, np. komórek i tkanek biologicznych oraz innych próbek środowiskowych.

Elektronowy Mikroskop Skaningowy Sigma
• duża wydajność analityczna, praca w zintegrowanym środowisku
• emisja polowa (FE SEM) wyposażona w technologię pracy przy zmiennym ciśnieniu (VP), co pozwala na obrazowanie i analizę próbek nieprzewodzących
• detekcja elektronów odbitych (SE) przez wewnątrzsoczewkowy detektor do otrzymywania rzeczywistej topografii próbki o wysokiej czystości
• obrazowanie ekstremalnie dużego pola widzenia o wysokiej rozdzielczości do 32k na 32k pikseli
• badane próbki o średnicy do 250 mm i do 145 mm wysokości
• analiza EDS z jednoczesnym wykorzystaniem dwóch detektorów

 

 

 

 

 

 

templates/nanofun/photo/Laboratoria/NanoFun_GeologiaUW 2_022_JTrzcinski.jpg templates/nanofun/photo/Laboratoria/NanoFun_GeologiaUW 3_011_JTrzcinski.jpg

Publikacje, które ukazały się w oparciu o wyniki uzyskane w Laboratorium Cryo-SEM:

  1. Przemysław Gorzelak, Imran A. Rahman, Samuel Zamora, Arkadiusz Gąsiński, Jerzy Trzciński, Tomasz Brachaniec, Mariusz A. Salamon, Towards a Better Understanding of the Origins of Microlens Arrays in Mesozoic Ophiuroids and Asteroids, Evolutionary Biology, 2017, link
  2. Andrzej Borkowski, Łukasz Ławniczak, Tomasz Cłapa, Dorota Narożna, MarekSelwet, Daria Pęziak, Bartosz Markiewicz, Łukasz Chrzanowski, Different antibacterial activity of novel theophylline-based ionic
    liquids – Growth kinetic and cytotoxicity studies, Ecotoxicology and Environmental Safety 130 (2016) 54–64, link
  3. Andrzej Borkowski, Filip Owczarek, Mateusz Szala, Marek Selwet, Interaction of Gram-Positive and Gram-Negative Bacteriawith Ceramic Nanomaterials Obtained by Combustion Synthesis – Adsorption and Cytotoxicity Studies, Polish Journal of Microbiology 2016, Vol. 65, No 2, 161–170, link
  4. Andrzej Borkowski, Tomasz Cłapa, Mateusz Szala, Arkadiusz Gasinski, Marek Selwet, Synthesis of SiC/Ag/Cellulose Nanocomposite and Its Antibacterial Activity by Reactive Oxygen Species Generation
    Nanomaterials 2016, 6(9), 171; doi:10.3390/nano6090171, link