Środowiskowe Laboratorium Ultraszybkich Urządzeń Mikroprzepływowych


Mikroskop do szybkiej i ultraszybkiej wizualizacji dwu i trójwymiarowej przepływów

 

- Zmotoryzowany, odwrócony mikroskop optyczny Ti Eclipse wyposażony w:templates/nanofun/photo/Laboratoria/NanoFun_IChF_014_scal.jpg

- zmotoryzowany stół Prior (płaszczyzna XY)

- system epifluorescencji z funkcją wzbudzenia TIRF z wykorzystaniem laserów

- zewnętrzna lampa metahalidowa o mocy 130 W

- Skaner Konfokalny A1 R

- Zestaw ośmiu linii laserowych o długościach fali:

- 405 nm

- 457 nmtemplates/nanofun/photo/Laboratoria/NanoFun_IChF_043_scal.jpg

- 473 nm

- 488 nm

- 514 nm

- 514 nm

- 561 nm

- 638 nm

- Zestaw FCS/FLIM firmy Picoquant zawierający:templates/nanofun/photo/Laboratoria/NanoFun_IChF_050_scal.jpg

- dwa detektory oparte na diodach lawinowych

- laser pulsowy o długośći fali 485 nm

 

Techniki

- Obrazowanie konfokalne,

-Obrazowanie TIRF (Total Internal Reflection Fluorescence)

-FRAP (Fluorescence Recovery after photobleaching)

-FLIP (Fluorescence Loss in photobleaching)

-FRET (Förster Resonance Energy Transfer)

-Fluorescence Correlation Spectroscopy

-FLIM (Fluorescence Lifetime imaging microscopy)

kontakt: Piotr Garstecki garst@ichf.edu.pl

 

 

W trakcie trwania projektu NanoFun opublikowano następujące wyniki prac badawczych wykonanych przy zastosowaniu aparatury zakupionej z funduszy tego projektu:

  1. Hou S, Trochimczyk P, Sun L, Wisniewska A, Kalwarczyk T, Zhang X, Wielgus-Kutrowska B, Bzowska A, Holyst R., How can macromolecular crowding inhibit biological reactions? The enhanced formation of DNA nanoparticles. Sci Rep. 2016. link
  2. Krzysztof Sozański, Agnieszka Wiśniewska, Tomasz Kalwarczyk and Robert Hołyst. "Activation Energy for Mobility of Dyes and Proteins in Polymer Solutions: From Diffusion of Single Particles to Macroscale Flow", Physical Review Letters 111, 22, 228301. link
  3. Slawomir Jakiela, Tomasz S. Kaminski, Olgierd Cybulski, Douglas B. Weibel, and Piotr Garstecki, "Bacterial Growth and Adaptation in Microdroplet Chemostats", Angewandte Chemie, 2013. link
  4. Sen Hou, Stefan A. Wieczorek, Tomasz S. Kaminski, Natalia Ziebacz, Marcin Tabaka, Nohemy A. Sorto, Marie H. Foss, Jared T. Shaw, Martin Thanbichler, Douglas B. Weibel, Krzysztof Nieznanski, Robert Holyst and Piotr Garstecki, "Characterization of Caulobacter crescentus FtsZ Protein Using Dynamic Light Scattering", The Jouranl of Biological Chemistry, 2012. link
  5. Tomasz Kalwarczyk, Natalia Ziebacz, Anna Bielejewska, Ewa Zaboklicka, Kaloian Koynov, Jedrzej Szymanski, Agnieszka Wilk, Adam Patkowski, Jacek Gapinski, Hans-Jurgen Butt and Robert Hozyst, "Comparative Analysis of Viscosity of Complex Liquids and Cytoplasm of Mammalian Cells at the Nanoscale", Nano Letters, 2011. link

 

Prace magisterskie i licencjackie powstałe z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach projektu NanoFun:

1. Krzysztof Sozanski, praca magisterska - „Zastosowanie spektroskopii korelacji fluorescencji do pomiarów energii aktywacji dyfuzji w roztworach polimerów”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. Macieja Mazura Zakład Chemii Fizycznej Wydział Chemii UW i opieka naukowa prof. Roberta Hołysta oraz dr. Tomasza Kalwarczyka Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk.

2. Katarzyna Nasiłowska, praca licencjacka – „Wykorzystanie bakteriofagów do detekcji bakterii: optymalizacja procesu przygotowania bioczujnika”. Praca licencjacka wykonana pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Roberta Hołysta i dr Jana Paczesnego.

3. Monika Zapadka, praca licencjacka - „Wyznaczanie długości micel surfaktantów przy użyciu spektroskopii korelacji fluorescencji”. Praca licencjacka wykonana pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Roberta Hołysta Zakład III, Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk.