NanoFun na sesji sprawozdawczej IF PAN za rok 2015

 

Podczas sesji podsumowującej osiągnięcia naukowe Instytutu Fizyki PAN w roku 2015 przedstawiono trzy wykłady referujące wyniki badań prowadzonych w Środowiskowych Laboratoriach Mikrospektroskopii i Badań Fizycznych NanoFun w IF PAN:

 

dr Joanna Grzyb wygłosiła referat pt. "Fotoredukcja naturalnych białek przez koloidalne kropki kwantowe z tellurku kadmu",


dr Rremigiusz Worch zaprezentowały wyniki swoich badań w prezentacji pt. "Mikroskopia fluorescencyjna w badanich peptydu fuzyjnego wirusa grypy",


prof. Marta Cieplak przedstawiła osiągnięcia swojego zespołu badawczego w referacie o tytule "Domieszki metali przejściowych w chalkogenkach żelaza".

 

Wszystkie trzy wyżej wymienione referaty, pokazały jak silnie do rozwoju badań w Instytycie Fizyki PAN przyczyniła się aparatura badawcza zakupiona w ramach projektu NanoFun. Nieograniczony dostęp do urządzeń pomiarowych zainstalowanych w Laboratoriach Mikrospektroskopii i Badań Fizycznych, już w rok po oficjalnym zakończeniu projektu NanoFun przełożył się widoczny postęp zarówno w biofizyce jak i fizyce ciała stała w IF PAN.

Wróć

Więcej...