VI Sympozjum Polskich Użytkowników Platformy Illumina

Już 6 roku z rzędu, na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zorganizowane zostanie, przez Panią prof. Joannę Wesoły, Sympozjum Polskich Użytkowników Platformy Illumina. Jest to wspaniała okazja do poznania możlwiości tej Platformy, której zakup dla Środowiskowego Laboratorium Analizy Genomu został sfinansowany z projektu NanoFun (POIG.02.02.00-00-025/09).

 

Poniżej, znajduje się oficjalne zaproszenie na Sympozjum, Agenda oraz formularz rejestracyjny.

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

Chciałabym serdecznie zaprosić Państwa do uczestnictwa w Szóstym Sympozjum Polskich Użytkowników Platformy Illumina, które odbędzie się w Poznaniu, w dniach 20 i 21 października 2016 roku, na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Szczegółowy program konferencji znajduje się w załączeniu. Osoby zainteresowane uczestnictwem w Sympozjum prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, znajdującego się w załączeniu, i jego odesłanie na adres pius@amu.edu.pl do dnia 17 października bieżącego roku. Wszystkie pytania proszę kierować na wyżej wymieniony adres mailowy.

 

Ponownie w tym roku, w drugim dniu trwania Sympozjum, przewidziane są warsztaty z analizy danych w systemie Illumina BaseSpace. Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach proszone są o zaznaczenie odpowiedniej rubryki w formularzu zgłoszeniowym, które z aplikacji sekwencjonowania nowej generacji interesowałoby Państwa najbardziej. Ponadto, prosimy uczestników Sympozjum chcących wziąć udział w warsztatach o zabranie własnych laptopów, a także utworzenie konta w systemie Illumina BaseSpace.

 

Dla tych z Państwa, którzy jeszcze nie posiadają konta w systemie, link do rejestracji:
https://basespace.illumina.com/auth/register?returnUrl=http%253a%252f%252fbasespace.illumina.com%252fdashboard

 

Udział w konferencji jest darmowy.

 

Z wyrazami szacunku,
prof. UAM dr hab. Joanna Wesoły

 

Agenda

 

Formularz rejestracyjny

 

Wróć

Więcej...