Biomolecules nad Nanostructures 4

templates/nanofun/documents/Media/Biomolecules_4_logo.jpg

Konferencja "BIOMOLECULES AND NANOSTRUCTURES 4", która odbyła się w dniach 15-19 maja 2013 w Pułtusku, miała charakter multidyscyplinarny z silnym akcentm położony na układy hybrydowe (elementy biologiczne z nanoukładami) oraz na analizę ich właściwości.

 

W konferencji uczestniczyło około 140 osób, w dużej mierze grono osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu NanoFun. 

Spośród 140 osób obecnych na konferencji, około 50 osób stanowili goście z zagranicznych ośrodków badawczych w: USA, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Holandii, Niemiec, Szwajcarii, Włoch, Hiszpanii, Austrii, Francji, Kanady, Danii, Portugalii Czech, Bułgarii, Ukrainy, Arabii Saudyjskiej. Wykłady wygłosili goście stanowiący elitę naukową współczesnej bionanotechnologii, biofizyki molekularnej, fizyki biologicznej, bioinformatyki, biologii molekularnej i fizycznej, biochemii, biologii strukturalnej, biotechnologii i nanotechnologii powierzchni.

 

Więcej informacji o konferencji można naleźć tutaj.

 

Oficjalna strona konferencji

Wróć

Więcej...