NanoFun Seminars, lectures

 

12.02.2015

Reporting conference at the Institute of Physics PAS

1. Oral presentation

N. Nedelko: "Indukowane polem relaksacje momentu magnetycznego jonów Co(II) w związku molekularnym [(γ-Cyklodekstryna)2Co4Li8(H2O)12]"

2. Posters

  • R. Worch: "Biofizyka wirusa grypy w sztucznych układach imitujących komórki
  • I. Kamińska, K. Fronc, B. Sikora, P. Dziawa, T. Wojciechowski, R. Minikayev, W. Paszkowicz, W. Zaleszczyk, K. Sobczak, M. Szewczyk, A. Konopka, M. Mouawad, A. Siemiarczuk, M. Kaliszewski, M. Włodarski, J.Młyńczak, M. Łapiński, K. Ciszak, D. Piątkowski, S. Maćkowski, G. Wilczyński, P. Stępień, D. Elbaum: "Gd2O3:Er3+,Yb3+ up-converting/paramagnetic nanoparticles co-doped with Zn2+ or Mo2+ for biomedical applications
  • J. Grzyb, R. Worch: "Photoreduction of ferredoxin and cytochrome C by C dTe quantum dots
  • A. Drzymała, A. Dąbrowski, J. Grzyb: "Stabilizacja kropek kwantowych CdSe i CdSe/ZnS w roztworach wodnych z zastosowaniem białek amfipatycznych

 


 

6.12.2014

Open Day at the Institute of Physics PAS

 


 

19.10.2013

Open Day at the Institute of Physics PAS

 


 

17-19.05.2013

Seminar of Biotechnology Students (from Cardinal Stefan Wyszynski University) in Kazimierz Dolny

 


 

8-11.05.2013

VI Geophysical Workshop „Geosfera 2013” was held in Warsaw on 8-11 May 2013. During the workshop National Multidisciplinary Laboratory of Functional Nanomaterials NanoFun project was advertised and, funded by this project, Cryo-SEM Laboratory was presented.

The organizers of the workshop were: 

  • Scientific Association of Applied Geology and the Environment (Faculty of Geology, Uniwersity of Warsaw),
  • Scientific Association of Geophysicists LiH20 (Faculty of Physics, Uniwersity of Warsaw),
  • Scientific Association of Geophysicists (Faculty of Earth Sciences, University of Silesia).

The meeting was attended by over 80 students from various Polish universities

http://geologia.strefa.pl/

 


 

Years 2011/2012 and 2012/2013
Faculty of Physics (University of Warsaw), Institute of Experimental Physics, Section of Biophysics:
The capabilities of the analitical ultracentrifuge funded by the NanoFun project were presented to students of the applications of Physics in Biology and Medicine.

 


 

20.04.2013

Maria Cuire-Skłodowska University in Lublin
Workshop "DNA encyklopedia życia"
Promotion of the NanoFun project

 


 

25.10-26.10. 2012

Workshop for Adam Mickiewicz University students

 


 

29.03.2012
 
Faculty of Biology, Adam Mickiewicz University in Poznań
  • Promotion of the NanoFun project during the seminar "The application of biological sciences in criminology";
  • Promotion of the Genome Analysis Laboratory, funded by NanoFun project, during the presentation entitled : "New generation sequencing, Genome Analysis Laboratory".

 


 

03.2012
 

Institute of Paleobiology, Polish Academy of Sciences, Warsaw

Seminar "NanoFun: new laboratories in the Institute of Paleobiology PAS funded by EU Structural Funds".

 


 

14.03.2012

Institute of Archaeology, Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw

Promotion of  the NanoFun project during the opening of the exhibition entitled "Polish vizier Merefnebef. Excavations at Saqqara (Egypt) by professor Karol Myśliwiec". The opening was combined with prof. Karol Myśliwiec lecture: „Otherwise about Archaeology.

 


 

25.01.2012

Prof. Massimo Vassalli seminar entitled: "Multiscale characterization of a chimeric biomimetic polypeptide for stem cells scaffolding"

 


 

11.01.2012

Institute of Physics PAS

Semiar to promote the NanoFun project entitled "Otrzymywanie nanomateriałów na drodze wysokoenergetycznej aktywacji reagentów" given by prof. Andrzej Huczko from Faculty of Chemistry University of Warsaw. The lecture was attended by 33 people.

 


 

At the end of 2011, prof. Joanna Wesoły, from Faculty of Biology Adam Mickiewicz University, gave an interview to the biotechnologia.pl portal, which promoted the NanoFun project and Genome Analysis Laboratory created from its founds. 

Interview

 


 

In 2011, at Maria Curi-Skłodowska University in Lublin, NanoFun project was promoted during the press conference and the raporting conference.

 


 

30.11 i 01.12.2011

Institute of Experimental Biology PAS

Confocal Microscopy Workshop

The maine aim of the workshop: learn the potential users about the service and capabilities of equipment funded by the NanoFun project.

 


 

7.10.2011

Workshop "PPMS - Application"