37 Zjazd Indyjskiego Towarzystwa Biochemicznego w Mumbai

 

 

W dniach 13-16 stycznia 2013 roku w Indiach w Mumbai odbył się 37 Zjazd Indyjskiego Towarzystwa Biochemicznego oraz sympozjum "FRONTIERS OF BIOPHYSICS, BIOTECHNOLOGY AND BIOINFORMATICS". W trakcie tego podwójnego spotkania naukowego dr hab. Paweł Pomorski z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN promował projekt Krajowe Laboratorium Multidyscyplinarnych Nanomateriałów Funkcjonalnych - NanoFun.

 

Wróć