Konferenecja pt. "Konserwacja zapobiegawcza środowiska"W dniu 24.10.2011 ( w pierwszą rocznicę śmierci profesora Andrzeja Tomaszewskiego ) odbyła się konferencja pt. „Konserwacja zapobiegawcza środowiska” zorganizowana przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego przy współpracy z Wydziałem Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Współorganizatorem konferencji był projekt Krajowe Laboratorium Multidyscyplinarne Nanomateriałów Funkcjonalnych (NanoFun), który zapewnił materiały konferencyjne rozpowszechniane wśród uczestników, jak również funkcjonowanie barków kawowych w czasie przerw w obradach i poczęstunek dla uczestników w przerwie obiadowej.

Podczas konferencji wygłoszono 26 referatów przez przedstawicieli Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Politechniki Krakowskiej, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Lubelskiej, Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, a także Muzeum w Wilanowie i innych środowisk naukowych i PKN ICOMOS. Udział przedstawicielki Białoruskiej Akademii Nauk uczyniło z konferencji wydarzenie o randze międzynarodowej. W konferencji wzięło udział około 150 osób. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele różnych środowisk związanych z ochroną zabytków, naukowych, muzealnych i konserwatorskich, oraz stowarzyszeń z terenu całego kraju, a także studenci w/w uczelni.


templates/nanofun/photo/konferencje/Konserwacja_zapob_srodowiska/KonsZapobSrodow_wyklad01.jpg templates/nanofun/photo/konferencje/Konserwacja_zapob_srodowiska/KonsZapobSrodow_wyklad02.jpg templates/nanofun/photo/konferencje/Konserwacja_zapob_srodowiska/KonsZapobSrodw_sala.jpg  

 


Wróć