II Konferencja Geoarcheologiczna

 

 

templates/nanofun/photo/konferencje/II_Konf_GeoArcheo/II_geo_archeo.JPGW dniach 7-8 grudnia 2012 odbyła się II Konferencja Geoarcheologiczna (pt. Memphite necropolis (Egypt) in the light of geoarchaeological and environmental research) w Warszawie zorganizowana przez Instytut Archeologii UKSW, Wydział Geologii UW oraz Instytut Egiptologii Uniwersytetu Karola w Pradze. Współorganizatorem konferencji był również projekt NanoFun – Krajowe Laboratorium Multidyscyplinarne Nanomateriałów Funkcjonalnych, który jest realizowany z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka z Europejskiego Funduszu Rozwoju Gospodarczego. Dzięki wsparciu ze strony projektu NanoFun udało się zrealizować istotne multidyscyplinarne wydarzenie naukowe na najwyższym, międzynarodowym poziome, zarówno organizacyjnym jak i merytorycznym. W zamian za wsparcie projekt NanoFun był promowany zarówno na oficjalnej stronie konferencji jak i w czasie jej trwania.


W konferencji wzięło udział ponad 100 osób: większość stanowili zawodowo czynni archeolodzy (ok. 70%), pozostali uczestnicy to: geolodzy, geografowie, geomorfolodzy oraz studenci zarówno archeologii, geologii jak i innych kierunków, w tym szczególnie ochrony środowiska.

Wróć