Konferencja "BIOMOLECULES AND NANOSTRUCTURES 4" w Pułtusku

 

Przejdź na stronę konferencji

Konferencja "BIOMOLECULES AND NANOSTRUCTURES 4", która odbyła się w dniach 15-19 maja 2013 w Pułtusku, podobnie jak jej poprzednia edycja, miała charakter multidyscyplinarny, lecz tym razem silniejszy akcent został położony na układy hybrydowe (elementy biologiczne z nanoukładami) oraz na analizę ich właściwości.

W konferencji uczestniczyło około 140 osób, w dużej mierze grono osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu NanoFun. Wśród zaproszonych wykładowców znaleźli się przedstawiciele projektu:

dr hab. Joanna Trylska, prof. UW - członek Rady Konsorcjum NanoBioGeo z ICM UW;

dr hab. Paweł Pomorski, prof. nadzw. w IBD PAN im. Marcelego Nenckiego - kierownik Środowiskowego Multimodalnego Laboratorium Adhezji i Ruchu Komórek;

dr hab. Marek Tchórzewski, prof. UMCS - kierownik Środowiskowego Laboratorium Przyżyciowego Obrazowania Komórek;

dr hab. Piotr Garstecki, prof. nadzw. w IChF PAN - kierownik Środowiskowego Laboratorium Ultraszybkich Urządzeń Mikroprzepływowych;

prof. dr hab. Robert Holyst - członek Rady Konsorcjum NanoBioGeo z IChF PAN;

dr hab. Jarosław Stolarski, prof. nadzw. w IP PAN - kierownik Środowiskowych Laboratoriów Mikroskopii Katodoluminescencyjnej i Mikrotomografii;

dr hab. Bogusław Bagiński, prof. UW - kierownik Pracowni Preparatyki Próbek Cryo-SEM na Wydziale Geologii UW.

Spośród 140 osób obecnych na konferencji, około 50 osób stanowili goście z zagranicznych ośrodków badawczych w: USA, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Holandii, Niemiec, Szwajcarii, Włoch, Hiszpanii, Austrii, Francji, Kanady, Danii, Portugalii Czech, Bułgarii, Ukrainy, Arabii Saudyjskiej. Wykłady wygłosili goście stanowiący elitę naukową współczesnej bionanotechnologii, biofizyki molekularnej, fizyki biologicznej, bioinformatyki, biologii molekularnej i fizycznej, biochemii, biologii strukturalnej, biotechnologii i nanotechnologii powierzchni,
np. m. in.:

Jane Clarke, Dziekan Wydziału Chemii University of Cambridge, UK;

Peter Hinterdorfer, dyrektor Instytutu Biofizyki, Johannes Kepler University Linz, Austria;

Damien Thompson, Tyndall Institute, Cork, Ireland;

Catherine Royer, Dyrektor Centre de Biochemie Structurale, Montpelier, France;

Gijs Wuite, Vrije Universiteit, Amsterdam, Holland;

Gerhard Hummer, NIH Bethesda, USA; obecnie dyrektor Instytutu Maxa Plancka we Frankfurcie.

plakat konferencyjny

templates/nanofun/photo/konferencje/Pultusk_2013/P1010891.JPG
templates/nanofun/photo/konferencje/Pultusk_2013/P1010481.JPG templates/nanofun/photo/konferencje/Pultusk_2013/P1010867.JPG templates/nanofun/photo/konferencje/Pultusk_2013/P1010657.JPG

Wróć