Konferencja "BIOMOLECULES AND NANOSTRUCTURES - Będlewo 3"

 

Przejdź na stronę konferencji

Konferencja "BIOMOLECULES AND NANOSTRUCTURES - Będlewo 3", która odbyła się w dniach 4-8 września 2011 w Będlewie k/Poznania, była wydarzeniem ukierunkowanym na projekt NanoFun i jego promocję. Miała ona charakter inter- i multidyscyplinarny i dotyczyła najnowszych dokonań w dziedzinie biofizycznych i biochemicznych badań molekuł oraz nanoukładów na styku materii organicznej i ciała stałego.

W konferencji uczestniczyło około 100 osób, w tym ponad 30 gości zagranicznych (z Europy i nie tylko ). Wykłady wygłosili goście stanowiący elitę naukową, nadający ton współczesnej bionanotechnologii, biofizyce molekularnej, fizyce biologicznej, bioinformatyce, biologii molekularnej i fizycznej, biochemii, biologii strukturalnej, biotechnologii i nanotechnologii powierzchni, fizyce miękkiej materii i innowacyjnym nurtom multidyscyplinarnym, które w ostatnich latach rozwijają się bardzo dynamicznie, między innymi:

Prof. Bertrand Garcia-Moreno z Johns Hopkins University (USA), redaktor naczelny czasopisma Proteins: Structure, Function and Bioinformatics

Prof. Dror Noy z Instytutu Naukowego Weizmanna (Izrael), wybitny specjalista w dziedzinie fotosyntezy i bionanotechnologii sztucznych białek,

Prof. Jose Onuchic, dyrektor Centrum Teoretycznej Fizyki Biologicznej oraz La Jolla Interfaces in Science. University of California, San Diego (USA),

Prof. Daniel Reich, dziekan Wydziału Fizyki Johns Hopkins University (USA),

Prof. David B. Searls (USA), wybitny genetyk, bioinformatyk i filozof, obecnie niezależny konsultant naukowy innowacyjnych firm farmaceutycznych,

Prof. José M. Valpuesta, dyrektor Centro Nacional de Biotecnología w Madrycie (Hiszpania).

 

templates/nanofun/photo/konferencje/Bedlewo_2011/Bedlewo_01.jpg templates/nanofun/photo/konferencje/Bedlewo_2011/Bedlewo_02.jpg
templates/nanofun/photo/konferencje/Bedlewo_2011/Bedlewo_03.jpg templates/nanofun/photo/konferencje/Bedlewo_2011/Bedlewo_04.jpg

Wróć