Konferencja "Dzień Geoarcheologii"templates/nanofun/photo/konferencje/Dzien_geoarcheo/dzien_geoarcheo_02.JPGKonferencja „Dzień Geoarcheologii” zorganizowana została dnia 23.11.2011 na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego z inicjatywy Koła Naukowego Geologii Stosowanej i Ochrony Środowiska Wydziału Geologii UW. W trakcie konferencji promowano projekt  "Krajowe Laboratorium Multidyscyplinarne Nanomateriałów Funkcjonalnych - NanoFun" (sponsor „Dnia Geoarcheologii”): przedstawiono prezentację o projekcie oraz udzielano informacji o jego zakresie, postępie i dalszych planach . 

Naukowym celem konferencji było określenie związków pomiędzy dwoma działami nauki: geologią i archeologią. Podczas spotkania przedstawiony został szeroki zakres możliwości wykorzystania obydwu dziedzin wiedzy do wielu wspólnych badań interdyscyplinarnych. W konferencji uczestniczyli pracownicy Wydziału Geologii i Wydziału Fizyki UW, Instytutu Nauk Geologicznych PAN, Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN oraz Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych. Obecna była również bardzo liczna grupa studentów, m.in: Koło Naukowe Instytutu Archeologii (sekcja Geoarcheologii) z Instytutu Archeologii UKSW, Koło Naukowe Wod-o-Lot z Instytutu Archeologii WH UW, Koło Młodych Geologów z Wydziału Geologii UW, Międzywydziałowe Koło Bioarcheologii z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, oraz licznie zebrani studenci Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Archeologii UKSW.templates/nanofun/photo/konferencje/Dzien_geoarcheo/DSC_0546.JPG templates/nanofun/photo/konferencje/Dzien_geoarcheo/DSC_0565.JPG
templates/nanofun/photo/konferencje/Dzien_geoarcheo/DSC_0622.JPG templates/nanofun/photo/konferencje/Dzien_geoarcheo/IMG_4510.JPG
templates/nanofun/photo/konferencje/Dzien_geoarcheo/IMG_4478.JPG templates/nanofun/photo/konferencje/Dzien_geoarcheo/IMG_4487.JPG
templates/nanofun/photo/konferencje/Dzien_geoarcheo/IMG_4492.JPG templates/nanofun/photo/konferencje/Dzien_geoarcheo/IMG_4474.JPG


Wróć