Konferencja PHYSICS OF MAGNETISM 2011 (PM'11) w Poznaniu

 

 

W dniach 27 czerwca - 1 lipca 2011 w Poznaniu odbyła się kolejna edycja konferencji PHYSICS OF MAGNETISM (PM'11), na której Sabina Lewińska promowała projekt „Krajowe Laboratorium Multidyscyplinarne Nanomateriałów Funkcjonalnych – NanoFun” oraz powstającą z funduszy EFRR UE POIG 2.2 Pracownię Preparatyki Próbek PPMS w Instytucie Fizyki PAN w Warszawie.

Cykle konferencji PHYSICS OF MAGNEISM w Poznaniu są imprezami o charakterze międzynarodowym, a w edycji w roku 2011 uczestniczyło blisko 300 osób z różnych krajów całego świata. Tego typu spotkania są dobrymi okazjami do promowania projektów takich jak NanoFun poprzez m.in. rozpowszechnianie informacji o możliwościach laboratoriów wyposażonych w aparaturę pomiarową zakupioną z ramach danego projektu. 

 

Wróć