XLVI Zakopane School of Physics

 

 

W dniach 16 - 21 maja 2011 roku w Zakopanem odbyła się konferencja pt. "XLVI Zakopane School of Physics", na której Pavlo Demchenko (doktorant z Instytutu Fizyki PAN) promował projekt NanoFun oraz powstającą z funduszy EFRR UE POIG 2.2 Pracownię Preparatyki Próbek PPMS.

Cykle konferencji "Zakopane School of Physics" zaliczają się do wydarzeń o charakterze międzynarodowym dlatego też są dobrym miejscem do promowania projektu NanoFun w środowisku naukowym i akademickim. W tej edycji konferencji uczestniczyło łącznie około 80 osób m.in. z Polski, Francji, Niemiec, Czech i Rosji. 

 

Wróć